Upute za privatne iznajmljivače

1. RIJEŠENJE O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave Primorsko Goranske Županije, Služba za gospodarstvo, Ispostava Rab, „Knežev dvor“ Trg Municipum Arba 2 (tel. O51 354 600).

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin.
Iznajmljivačem se smatra državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:
1. smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti
2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina
3. doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Nakon što je iznajmljivač ishodio Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu potrebno je uputiti se s kopijom Rješenja u nadležnu ispostavu Porezne uprave u roku od 8 dana  od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar poreznih obveznika. Uz kopiju Rješenja potrebno je popuniti i dostaviti Prijavu u registar poreznih obveznika (Obrazac RPO-1). Također  kopiju Riješenja potrebno je dostaviti i u TZO-Lopar.

2. STANDARDIZIRANA PLOČA

 

Kada ishodite riješenje trebate nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma.

Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice,
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:

 

 1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel - Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu; 10. Kamp (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 11. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma) 12. Turističko naselje; 13. Pansion komfor; 14. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 15. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 16. Kamp odmorište (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 17. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 18. Spa; 19. Kamp naselje; 20. Kampiralište; 21. Turistički apartmani; 22. Bike; 23. Congress; 24. Meetings
 3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu; 3. Sobe u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 6. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)  
 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu;  4. Sobe (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 5. Kuća za odmor (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma);  6. Apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma); 7. Studio apartman (Republika Hrvatska Ministarstvo turizma)
 5. Greis d.o.o. (Most Raša b.b., 52223 Raša; tel: 052/875-022, mobitel: 091/1852-287; e-mail: tiskara.greis@gmail.com) za ploče - za objekte u kojima se pružaju usluge u domaćinstvu: 1. Apartman; 2. Studio apartman; 3. Soba; 4. Kuća za odmor; za objekte iz skupine „Ostali“ objekti – 1. Apartman, 2. Soba, 3. Kuća za odmor; za ploče za objekte iz skupine „Hoteli“ : 1. Hotel
 6. Negras d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; e-mail: negras@inet.hr): za ploče za smještajne objekte u domaćinstvu: 1. Apartman, 2. Studio apartman, 3. Soba 4. Kuća za odmor


3. CJENIK

Službeni cjenik ( CJENIK-primjer) mora biti jasno istaknut u svim smještajnim jedinicama koje iznajmljujete na vidljivom mjestu. Najčešće se cjenik postavlja na unutrašnju stranu vrata ili na stol. Popuste možete odobravati i oni ne moraju biti navedeni u cjeniku. Cjenik mora biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Cjenik mora biti potpisan od strane vlasnika. Vlasnik je osoba koja je nositelj Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. 
Pečat nije potreban jer fizička osoba koja iznajmljuje apartmane nije obavezna imati ga.

Prilikom izmjena cjenika potrebno je „stari” cjenik priložiti izdanim računima. Iznajmljivač cijene u cjeniku određuje samostalno.

Stavke koje cjenik mora sadržavati:

 1. Vaši osobni podaci (naziv smještajnog objekta, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
 2. Vrsta usluge (potrebno je napisati nudimo li uslugu noćenja npr. za dvije osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana,...)
 3. Način naplate (uslugu možemo naplaćivati po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno,… )
 4. Termini (navesti cijene za pojedine termine ukoliko se cijena razlikuje)
 5. Cijene (obavezno u kunama, eure možete dodati radi lakšeg razumjevanja stranaca )
 6. Boravišna pristojba (da li je uključena u cijenu (iznajmljivači koji plaćaju paušalnu boravišnu pristojbu) ili nije. Ako ona nije uključena u cijenu, potrebno je napisati koji je iznos boravišne pristojbe)
 7. PDV (ako niste obveznik PDV-a, valja navesti da „PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.“ Ako ste obveznik PDV-a, potrebno je posebno izraziti cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos uvećan za PDV)
 8. Dodatne usluge (npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet,… U cjeniku je potrebno navesti sve dodatne usluge koje naplaćujete te cijenu pojedine usluge. Gost mora biti unaprijed upoznat s time koje će se usluge dodatno naplatiti. Najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti niti naplatiti ako nemate potrebne dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti)
 9. Datum (mora sadržavati datum od kada cjenik postaje važeći)
 10. Potpis vlasnika  (potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

4. NORMATIV

 Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i  napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima.  Normativ se mora istaknuti na vidljivom mjestu u prostoru u kojem se poslužuju hrana, pića i napitci te se daju na uvid gostu ako on to zatraži.
Normativ ne treba ovjeriti. Normativi se utvrđuju posebno za svaku vrstu jela i pića koje iznajmljivač nudi u svojem kućanstvu. Sastoje se od popisa namirnica od kojih se jelo sastoji, mjera za jelo, napitak ili piće (porcija, čaša, šalica, itd.) te količine izražene standardnim mjernim jedinicama (g, dkg, kg, ml, dcl, itd.). Temelj za izradu normativa je jelovnik ili meni. Utvrđenih nornativa ste se dužni pridržavati kao i službenog cjenika u kojem su utvrđene cijene prehrane, napitaka i pića. U skladu sa službenim cjenikom, dužni ste za svaku uslugu izdati gostu račun. Ako usluge prehrane obavljaju privatni iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a, isti se ne obračunava na cijenu za uslugu prehrane niti iskazuje na računu.

Iznajmljivač pružatelj usluge prehrane mora imati Sanitarnu knjižicu.

5. IZDAVANJE RAČUNA


Svaki iznajmljivač je dužan izdati  gostu čitljiv i točan račun (RAČUN-primjer)  s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

Račun mora sadržavati:
- broj računa

- podatke o izdavatelju (ime i prezime iznajmljivača, adresa smještajnog objekta, OIB, naziv smještajne jedinice za koju se izdaje račun),

- ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena (ime i prezime gosta kojem se izdaje račun)

- vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge (najam apartmana, sobe ili kuće za odmor, dodatne usluge koju naplaćujete npr. pomoćni ležaj, doručak, kućni ljubimci ...)

- količina obavljenih usluga (broj noćenja)

- jedinična cijena usluge ( cijena pojednične usluge u skladu sa važećim cjenikom, cijene moraju biti izražene u kunama)

- ukupan iznos usluge i iznos za naplatu ( na ukupan iznos usluge možete obračunati popust ako ste ga dali gostu, a iznos za naplatu je onaj koji ste stvarno naplatili gostu, dakle iznos koji dobijete kada ste oduzeli popust od ukupnog iznosa)

- popust (možete obračunati gostu  iz bilo kojeg razloga )

- boravišna pristojba (iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno nisu obvezni navoditi iznose u izdanom računu, ali treba navesti kako je boravišna pristojba uračunata u cijenu. Oni koji boravišnu pristojbu plaćaju po ostvarenom noćenju, navode iznose koji su propisani za razred mjesta gdje se nalazi smještajni objekt te za dob gosta. Odrasli plaćaju puni iznos boravišne pristojbe, djeca od 12 do 18 godina 50 posto, a djeca ispod 12 godina oslobođena su plaćanja.

- pdv (iznajmljivač je dužan staviti napomenu „ oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.“

- datum izdavanja računa

- potpis

 

Važno je da iznos na računu i na cjeniku uvijek bude jednak. Iznos na računu nikada ne smije biti veći od onoga koji je naveden u cjeniku, ali može biti manji. U tom slučaju moramo „opravdati” manji iznos na računu. Manji iznos koji smo gostu naplatili „pravdamo” popustom. Popust obavezno navodimo na računu. Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije prometa. Račun može biti ispisan na računalu ili kupljenom blok računu.

6. EVIDENCIJA O PROMETU

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu na propisanom obrascu EP (Obrazac EP). To je dnevna evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema nadnevku njihova izdavanja. Evidencija se vodi posebno za svaku kalendarsku godinu.

7. PRIJAVA GOSTIJU

Prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.
Pristupne podatke u slučaju fizičke osobe preuzima obveznik , vlasnik objekta, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.
Podatke ovim osobama, obveznicima, izdaje isključivo  turistička zajednica grada Raba.

Iznajmljivači su obvezni u roku od 24 sata po dolasku, prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

8. POPIS GOSTIJU

Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu.
Upisivanje podataka u Popis turista, obavlja se na temelju podataka iz prijave i odjave turista. Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Po isteku kalendarske godine potrebno je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

9. KUĆNI RED

 Treba utvrditi Kućni red (KUĆNI RED - primjer) i na barem dva strana jezika istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.

10. TURISTIČKA PRISTOJBA

Svi iznajmljivači su dužni boravišnu pristojbu platiti paušalno u za to propisanim terminima ( I rata- 31.07. , II rata – 31.08. , III rata – 30.09. ili u cjelosti do 31.07.) Uplatnice je moguće pronaći u sustavu E-visitor,  Financije- Uplatnice. Ako se iznajmljivač bavi ugostiteljskom djelatnošćiu u dva objekta, tj. na dva kućna broja, paušal mora uplatiti na odvojene uplatnice sa odgovarajućom šifrom objekta.

 

Platitelj: Ime i prezime, adresa
Primatelj: TZO Lopar
Model: HR 67
Broj računa primatelja (IBAN): HR7210010051762404745
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: plaćanje turističke pristojbe

 

11. PRIGOVOR POTROŠAČA

Domaćinstvo  je obavezno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora  na nekom vidljivom mjestu. Domaćinstvo može omogućiti gostima da svoje prigovore iskažu putem knjige prigovora, pošte, e- mail adrese ili putem telefaksa. Na prigovor treba odgovoriti u pisanon obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Prigovor potrošača HR

Prigovor potrošača EN

Prigovor potrošača DE

Prigovor potrošača IT

12. EVAKUACIJSKI PLAN

Domaćinstvo je dužno sa unutarnje strane smještajne jedinice istaknuti Evakuacijski plan. Plan evakuacije je tlocrt etaže na kojem je označen apartman/soba na koji se plan evakuacije odnosi i oznakama smjera kretanja prema izlazu iz objekta. Na tržištu postoje zelene naljepnice sa oznakama izlaza koje se mogu naljepiti na izlazima iz apartmana/soba i glavnom izlazu iz kuće, ali plan evakuacije podrazumjeva da su jasno vidljivi putevi kretanja prema izlazima u slučaju opasnosti.

13. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivač mora u svom objektu imati na raspolaganju gostu barem jednu kutiju prve pomoći.

14. NALJEPNICA ZABRANE KONZUMIRANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Obaveza je u svakoj smještajnoj jedinici zalijepiti naljepnicu Zabrana konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina

15. OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA-GDPR

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka –GDPR iznajmljivač mora obavijestiti goste o obvezi davanja osobnih podataka prilikom dolaska u smještajni objekt, zbog zakonske regulative RH (prijava u sustav eVisitor). Dobro je takvu napomenu staviti i u kućni red,a ukoliko posjedujete internetsku stranicu takvu obavijest istaknuti i na internetskim stranicama.

16. POREZNE OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

Iznajmljivači koji nisu u sustavu PDV-a i godišnji paušalni porez na dohodak, utvrđen poreznim rješenjem, plaćaju tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak ( I rata do 31.03.; II rata do 30.06.; III rata do 30.09.; IV rata do 31.12.).

Prag za ulazak u sustav PDV-a od 1.1.2018. godine iznosi 300.000,00 kn što znači da iznajmljivači koji u 2017. godini ostvare prihode  veće od 300.000,00 kn obvezni su se upisati u registar obveznika od 1.1.2018. godine.

Iznajmljivači koji svoje smještajne objekte oglašavaju putem stranih portala ( Airbnb, Booking.com, HomeAway itd.) obvezni su na usluge posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV.

17. ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09. )


Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Plaćanje turističke članarine

Platitelj: Ime i prezime, adresa
Primatelj: TZO Lopar
Model: HR 67
Broj računa primatelja (IBAN): HR3410010051762427157
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: plaćanje turističke članarine