HRT pretplata

Preuzeto sa portala HrTurizam:

 „Damir Tus, HRT: Domaćini u obiteljskom smještaju plaćaju jedan prijemnik kojim ostvaruju pravo za neplaćanje tri prijemnika, ali samo u razdoblju u kojem iznajmljuju svoje objekte.

Dodao je kako se u kućanstvima plaća samo pretplata po jednom prijemniku bez obzira koliko ih ima u kući. No, u ugostiteljstvu se za jedan plaćeni prijemnik ostvaruje pravo za neplaćanje tri prijemnika. Svaki dalji prijemnik se plaća. “Iznajmljivači to plaćaju samo u razdoblju u kojem iznajmljuju svoje objekte. Pristojba mora biti neki ekvivalent koji će pokriti sve obveze koje je HRT preuzela u svom ugovoru s Vladom za financiranje svih programa, radija, raznih programa i dr. Od 1,2 milijarde kuna koliko HRT godišnje ubere pristojbe, 420 milijuna kuna odlazi na filmsku i glazbenu industriju, neovisnu produkciju, autorske honorare i ostalo. Obveza plaćanja pristojbe je regulirana zakonom, pa se to odnosi na sve hrvatske građane“, zaključio je Tus.

Dakle, zaključak bi bio kako domaćini u obiteljskom smještaju plaćaju jedan prijemnik tijekom cijele godine kao građani tj. koje vrijedi za kućanstva, a tijekom turističke sezone kada imaju goste plaćaju još jedan prijemnik koji vrijedi za tri prijemnika. Što bi značilo da domaćini moraju plaćati jedan prijemnik, plus još jedan tijekom turističke sezone.“

HRT pristojbu možete prijaviti na slijedećem linku:

https://www.hrt.hr/273523/pristojba/kako-prijaviti-prijamnik-2

Preuzeto sa portala TZG Rab.

Tekst za iznajmljivače glede plaćanja HRT pretplate u smislu preporuke za postupanje sa HRT pretplatom, a kako slijedi u nastavku:

 

„Iako su i dalje odredbe navedenog zakona dvojbene i u dijelu kontradiktorne, naša je preporuka iznajmljivačima obiteljskog smještaja slijedeća:

 

1. Plaćanjem 1 RTV pretplate domaćinstva stječu pravo na korištenje još 3 RTV prijamnika bez plaćanja dodatne naknade.

 

2. Veći broj RTV prijamnika od 4 treba ODJAVITI po isteku sezone iznajmljivanja i PRIJAVITI ih sa datumom početka iznajmljivanja smještaja

 

3. Dodatnu pristojbu (jednu za svaka 4 nova RTV prijamnika) treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne RTV prijamnike“

 

Preporuku i tumačenje dobili smo od predsjednika Zajednice obiteljskog smještaja i turizma pri HGK.

 

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10, 50/12).

HRT će uvijek tumačiti odredbe zakona u svoju korist. To se može i dalje očekivati. Ipak jedan zakon ne smije biti u kontradikciji sa drugim zakonom. Osobito ne "mlađi" sa "starijim". Činjenica je da je "Pružanje usluga smještaja građana u domaćinstvu" regulirano posebnim Zakonom (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti), koji ne može biti podređen Zakonu o RTV pristojbi. Prema odredbi tog zakona nedvojbeno je da se predmetna usluga odvija u domaćinstvu - kućanstvu, gdje smještajne jedinice mogu i ne moraju imati zasebni ulaz i gdje isto tako gosti koriste zajedničku infrastrukturu kućanstva - okućnicu, terase, parkiralište, priključak struje, priključak vode, često i zajedničke frižidere, kuhinje, vanjske tuševe, wc-e, spremišta... sve što koriste i ukućani. Pri tome treba napomenuti da zakonom nije propisano da bi se navedena infrastruktura i sadržaji strogo odijelili od korištenja ukućana, niti da smještajne jedinice moraju imati zasebni prilaz i vanjski ulaz. Dapače, domaćinstva - kućanstva NE MOGU udovoljiti takvim uvjetima koji vrijede za poslovne subjekte. Također niti jedan dio kućanstva NE MOŽE dobiti uvjete kao zasebna cjelina da bi se na taj način izdvojio iz kućanstva, dao u podnajam poslovnom subjektu, koristio kao poslovni prostor ili smještaj u statusu obrta ili trgovačkog društva, ne može dobiti zaseban priključak električne energije, vode, zaseban račun za komunalije... Dakle, sve se obaveze plaćaju u sklopu obaveza kućanstva – domaćinstva, a turisti su slobodni koristiti sve sadržaje domaćinstva koje koriste i domaćini, naravno u dogovoru sa svojim domaćinima. Nedvojbeno je stoga da svi sadržaji koji se nalaze u objektu domaćinstva, pripadaju domaćinstvu. To se odnosi i na RTV prijamnike. Skrećemo pozornost na mogućnost odjave "prekomjernih" RTV prijamnika nakon završetka sezone iznajmljivanja i njihovo ponovno prijavljivanje početkom sezone iznajmljivanja.

SLUŽBENO OČITOVANJE HRT-a GLEDE PLAĆANJA HRT PRISTOJBE

Odredbama Zakona o HRT-u propisana je obveza plaćanja mjesečne pristojbe pojedinim kategorijama obveznika. Kućanstva koja u svom vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika, plaćaju mjesečnu pristojbu kao da imaju jedan prijamnik. 
Napominjemo da Zakon jasno i precizno definira pojam kućanstva. 
Dodatnu pristojbu (navedenu u točki 3. preporuke TZ Rab) za TV prijamnike u apartmanima za iznajmljivanje gostima, koji nisu članovi kućanstva iznajmljivača, HRT naplaćuje samo u sezoni iznajmljivanja apartmana, pa ih stoga  nije potrebno  svake godine iznova prijavljivati i odjavljivati. 
Osim toga, naplatu pristojbe za iste HRT vrši sukladno odredbi čl. 34. st. 8. Zakona, kojom je omogućeno pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljstvu (u što se ubraja i djelatnost iznajmljivanja soba i apartmana), da plaćanjem pristojbe za jedan prijamnik stječu pravo korištenja dodatnih triju prijamnika u istom ugostiteljskom objektu (sobama i apartmanima) bez plaćanja mjesečne pristojbe.
Kao što je vidljivo iz točke 3. preporuke dodatnu pristojbu (jednu za svaka nova 4 prijamnika) treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne RTV prijamnike.

Damir Tus 
Rukovoditelj RJ Pristojba
HRT